macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना पुन: प्रकाशित 

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्रका संरचनाहरू हटाउने तथा भत्काउने सम्बन्धी १५ दिने सूचना पुन: प्रकाशित गरिएको छ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले शुक्रबार सो सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

आयोजनाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई विकसित घडेरी फिर्ता गर्दा स्वीकृत डीपीआरअनुसार सडक र कित्ता जग्गामा पर्ने घर, छाप्रा, टहरा तथा स्वीकृत नीतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने विकसित घडेरीमा अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घररछाप्रा र टहरा र पर्खाल सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ ९पन्ध्र० दिनभित्र हटाई आयोजनाको काममा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अन्यथा आयोजनाबाटै हटाउँदारभत्काउँदा लागेको खर्च कानूनबमोजिम असूल उपर गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको छ ।

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad