macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

देशभर रहेका सहकारीले सदस्य पहिचान फाराम भराउनुपर्ने

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । देशभर रहेका सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सदस्य पहिचान फाराम भराउनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय सहकारी विभागले देशभर रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्य पहिचान फाराम भराउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

सहकारीमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यको सदस्य पहिचान फाराम भरी अभिलेख स्पष्ट र व्यवस्थित गरी संस्थामा राख्न विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूको अनुगमन निरीक्षणमा सबै सदस्यको फाराम भरे/नभरेको समेत अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ क, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ को नियम ४ र ५ तथा सहकारी विभागवाट सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ/संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ को दफा ३ अनुसार सहकारी सङ्घ/संस्थामा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरेर मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सदस्यको पहिचान गर्दा सदस्यको विस्तृत विवरण फाराम भर्नुपर्ने र सो को नमुना सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्ध सहकारी सङ्घरसंस्थाहरूलाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ मा छ ।

विभागले सबै सदस्यहरूको पहिचान गर्दा भराउने सदस्य पहिचान फारमको नमुना पनि सर्कुलरसँगै सार्वजनिक गरेको छ ।

सदस्य पहिचान फारामको विवरणमा व्यक्तिगत पारिवारिक, व्यवसाय, बसाइ, सहकारीमा सदस्यता, आयस्रोत, वित्तीय कारोबारको जानकारी गराउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad