citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

सिप्रदी ट्रेडिङलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरको सिफारिस

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले  कानून  विपरीतको  कार्य गरेको  भन्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. गैरीधारालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ३ वर्षसम्म सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. लाई कालोसूचीमा राख्न महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

साथै प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कारबाही गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ (२) (ख) र दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदाताले सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कानून विपरीत कार्य गरेको देखिएपछि महानगरले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६ थान हाइड्रोलिक टिपर ट्रक खरिदका लागि २०८० वैशाख १५ मा सूचना प्रकाशित गरी गरेको बोलपत्र आव्हानमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. बोलपत्रदाताको रूपमा छनोट भएको थियो । छनोट भएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले २०८० माघ १७ मा बोलपत्रबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, सिप्रदी ट्रेडिङले महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको ब्लु बुकमा उत्पादन ९म्यानिफ्याक्चर० वर्ष र च्यासिसमा भएको उत्पादन ।म्यानिफ्याक्चर० वर्ष फरक भएपछि महानगरले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको सवारी साधन (हाइड्रोलिक टिपर ट्रक)को ब्लु बुकमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२२ छ भने चार वटा सवारी साधनको च्यासिसमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२१ छ । र दुई वटा सवारी साधनमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२२ रहेको छ ।

बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताको सर्त, बन्देज र दायित्वको पूर्णतः परिपालन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगरेको पाइएपछि महानगरपालिकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो ।

himalayan life insurance
igi long